Cách dùng hàm Unique trong Excel

5/5 - (1 bình chọn)

Hàm Unique là gì?

Đây là hàm được cung cấp trong bộ Microsoft Office phiên bản 2016 hoặc mới hơn, bạn có thể sử dụng để lọc các giá trị duy nhất. Hãy tham khảo bài viết này để tìm hiểu về cách sử dụng cũng như ví dụ nhé.

Theo Microsoft Support, Đây là một hàm trả về danh sách giá trị duy nhất trong một danh sách hoặc dải ô.

Công dụng

Hãy theo dõi ví dụ sau:

Hàm Unique

Sau khi áp dụng các giá trị trùng lặp đã bị loại bỏ.

Như vậy, công dụng của hàm Unique là:
  • Nhanh chóng lọc các giá trị trùng nhau.
  • Thuận tiện hơn trong các tác vụ văn phòng.
  • Ngoài ra, còn có thể kết hợp được với các hàm khác.

Cách dùng

Công thức:

				
					=UNIQUE(array, [by_col], [exactly_once])
				
			
Trong đó:
  • Array: mảng hoặc dải ô cần lọc (Bắt buộc).
  • By_col: lọc theo cột hoặc hàng (TRUE/FALSE) (Không bắt buộc).
  • Exactly_once: lọc chỉ lấy giá trị duy nhất hoặc lấy giá trị đại diện (TRUE/FALSE) (Không bắt buộc).

Phía trên là bài viết hướng dẫn sử dụng hàm Unique trong Excel.

Chúc bạn áp dụng thành công vào công việc hoặc học tập!

Leave a Reply