Cách dùng hàm MINIFS trong Excel

Đánh giá post

Hàm MINIFS là gì?

Hàm MINIFS là một hàm mới trong Excel 2016, dùng để tìm giá trị nhỏ nhất thỏa mãn điều kiện cho trước.

Tham khảo thêm tại Microsoft Support.

Công dụng

Hàm MINIFS trả về giá trị nhỏ nhất thõa mãn một hay nhiều điều kiện cho trước.

Hãy theo dõi ví dụ sau:

minifs

Tôi đã áp dụng hàm MINIFS để lọc ra điểm số thấp nhất trong các bạn nam.

Vùng dữ liệu từ D3:D17 là điểm số, vùng C3:C17 chứa giới tính, tôi đặt điều kiện cho vùng này khớp với nam.

Kết quả tôi thu được là 4.0.

Cách dùng

Công thức:

				
					=MINIFS(min_range, criteria_range1, criteria1, criteria_range2, criteria2,...)
				
			
Trong đó:
  • Min_range: Vùng dữ liệu cần tìm giá trị nhỏ nhất.
  • Criteria_range: Vùng cần đặt điều kiện.
  • Criteria: Điều kiện.

Lưu ý:

  • Hàm chỉ áp dụng cho phiên bản Excel từ 2016 trở lên, xem thêm hướng dẫn cài đặt Excel 365 tại đây.
  • Không phân biệt ký tự hoa hay thường.
  • Bạn có thể dùng các ký tự đại diện như * hoặc ?.
  • Tọa độ min_range và criteria_range phải trùng nhau để tránh lỗi #Value!.

Phía trên là bài viết hướng dẫn sử dụng hàm MINIFS trong Excel.

Chúc bạn áp dụng thành công vào công việc hoặc học tập!

Leave a Reply